Các chương trình dự án quan trọng

Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam

Ngày 02/11/2011, Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định vay vốn ODA để thực hiện Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Với tổng mức được phê duyệt là 54,4 tỷ yên tương đương 12.363,71 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 2020, Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã được đánh giá là dự án đầu tư trọng điểm, tạo cơ sở nòng cốt để triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu - triển khai, đào tạo, ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ đồng thời là dự án về khoa học công nghệ được đầu tư lớn nhất trong vòng 35 năm nay.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần trực thuộc Viện Vật lý địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo quyết định số 1798/QĐ-KHCNVN ngày 04/09/2007 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm triển khai quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần được ban hành theo quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi, thu thập, xử lý thông tin, ra các thông báo về động đất, cảnh báo sóng thần và chuyển các tin đó đến các cơ quan nhà nước có liên quan để phục vụ công tác phòng tránh, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra. Quy chế áp dụng cho các trường hợp sau:

Chương trình Tây Nguyên 3

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam hoàn thiện đề cương Chương trình Tây Nguyên 3 với tên chính thức: “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên”.

Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ

Công nghệ vũ trụ là một ngành công nghệ cao, được tích hợp từ nhiều ngành khoa học công nghệ khác nhau nhằm chế tạo và ứng dụng các phương tiện như vệ tinh, tàu vũ trụ, tên lửa đẩy, trạm mặt đất, v.v… để khám phá, chinh phục và sử dụng khoảng không vũ trụ vì lợi ích con người. Khoa học công nghệ vũ trụ ngày nay được ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, … tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả các nước đang phát triển.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".