Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm ekranoplan nhỏ tại Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2009
Tổng kinh phí 2.850.000.000,00 VNĐ
Mục tiêu đề tài

 

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm một mô hình ekranoplan để khẳng định tính khả thi của dự án hợp tác với LB NGa chế tạo ekranoplan tại Việt Nam và xây dựng cơ sở tiềm lực KHCN cho việc thực hiện dự án hợp tác nêu trên.

 

Kết quả đạt được

 

- Về khoa học: Đã tìm hiểu nghiên cứu công nghệ ekranoplan, tự thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một ekranoplan nhỏ 2 chỗ ngồi bằng vật liệu composite dưới sự cố vấn của chuyên gia Nhật.
- Về ứng dụng: Đã xây dựng và áp dụng một quy trình Thử nghiệm tàu đệm khí động trong hoàn cảnh Việt Nam, có thể sử dụng cho các phương tiện giao thông tương tự.

- Về khoa học: Đã tìm hiểu nghiên cứu công nghệ ekranoplan, tự thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một ekranoplan nhỏ 2 chỗ ngồi bằng vật liệu composite dưới sự cố vấn của chuyên gia Nhật.

- Về ứng dụng: Đã xây dựng và áp dụng một quy trình Thử nghiệm tàu đệm khí động trong hoàn cảnh Việt Nam, có thể sử dụng cho các phương tiện giao thông tương tự.

 

Những đóng góp mới

 

- Đã tập hợp được đội ngũ chuyên gia, nắm bắt được bản chất công nghệ ekranoplan, có khả năng tham gia tính toán, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm ekranoplan công nghiệp phục vụ việc phát triển phương tiện giao thông cao tốc trên biển.

 

Sản phẩm

 

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1. Phan Xuân tăng, Ngô Trí Thăng, Phạm Vũ Uy, Dương Ngọc Hải (2007) Research on aerodynamics of a Wing-in-Surface-Effect ship by theory and experimet. Vietnam Journal of Mechanics, V29, No 4, 517-528.
2. Nguyen Tien Khiem, Bui Dinh Tri, Nguyen Dinh Kien. Design and Fabrication of an experimental WIG boat model in Vietnam. Proceedings of The First VAST-KOCI Workshop on Science and Technology R&D Cooperation. Hanoi-September, 2007.
3. N.T. Khiem, S. Kubo, H. Akimoto, P.V. Uy, P.X. Tang. Development of a Wing-in-Surface effect ship for research purpose in Vietnam. The Proceedings of Ninth International Conference on Fast Sea Transportation, FAST2007, Shanghai, China, September 2007.
4. Duong Ngoc Hai, Phan Xuan Tang, Ngo Tri Thang, Pham Vu Uy (2006) Study of Wing-in-Surface Aerodynamic Characteristics by Experiment and Discrete Vortex Method. The 3rd Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics, APHydro-2006, Shanghai, China, June 27-28, 2006, 435-442.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Giải pháp hút chân không để tăng cường độ cứng và giảm trọng lượng của composite cốt sợi thuỷ tinh.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Một mô hình ekranoplan 2 chỗ ngồi bằng vật liệu composite dài 8m, rộng sải cánh 5,2m, năng 400kg, 2 động cơ 27 mã lực đã được thử nghiệm. Hiện đang lưu giữ tại Viện Hải dương học, Nha Trang.
- Các sản phẩm khác (nếu có): Đã thu thập và biên dịch 01 Quy phạm thiết kế, chế tạo ekranoplan loại A của Liên Xô cũ và 01 bộ ATLAS về các dạng ekranoplan hiện có trên thế giới.

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

1. Phan Xuân tăng, Ngô Trí Thăng, Phạm Vũ Uy, Dương Ngọc Hải (2007) Research on aerodynamics of a Wing-in-Surface-Effect ship by theory and experimet. Vietnam Journal of Mechanics, V29, No 4, 517-528.

2. Nguyen Tien Khiem, Bui Dinh Tri, Nguyen Dinh Kien. Design and Fabrication of an experimental WIG boat model in Vietnam. Proceedings of The First VAST-KOCI Workshop on Science and Technology R&D Cooperation. Hanoi-September, 2007.

3. N.T. Khiem, S. Kubo, H. Akimoto, P.V. Uy, P.X. Tang. Development of a Wing-in-Surface effect ship for research purpose in Vietnam. The Proceedings of Ninth International Conference on Fast Sea Transportation, FAST2007, Shanghai, China, September 2007.

4. Duong Ngoc Hai, Phan Xuan Tang, Ngo Tri Thang, Pham Vu Uy (2006) Study of Wing-in-Surface Aerodynamic Characteristics by Experiment and Discrete Vortex Method. The 3rd Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics, APHydro-2006, Shanghai, China, June 27-28, 2006, 435-442.

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Giải pháp hút chân không để tăng cường độ cứng và giảm trọng lượng của composite cốt sợi thuỷ tinh.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Một mô hình ekranoplan 2 chỗ ngồi bằng vật liệu composite dài 8m, rộng sải cánh 5,2m, năng 400kg, 2 động cơ 27 mã lực đã được thử nghiệm. Hiện đang lưu giữ tại Viện Hải dương học, Nha Trang.

- Các sản phẩm khác (nếu có): Đã thu thập và biên dịch 01 Quy phạm thiết kế, chế tạo ekranoplan loại A của Liên Xô cũ và 01 bộ ATLAS về các dạng ekranoplan hiện có trên thế giới.

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".