Điều tra bổ sung, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng.

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Hùng Anh
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2014 - 2015
Thuộc chương trình Đề tài hợp tác với các địa phương
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 1.350 triệu đồng - Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương: 700 triệu - Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học địa phương: 650 triệu
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Có được hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật đảo BLV, thành phố Hải Phòng.
Mục tiêu cụ thể là nhằm hệ thống hóa và bổ sung dữ liệu về tài nguyên sinh vật trên đảo (chưa được nghiên cứu kỹ) vào cơ sở dữ liệu tài nguyên sinh vật đảo BLV; Xây dựng bộ mẫu vật tiêu bản đặc trưng; Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, xây dựng bộ chỉ thị và hướng dẫn quan trắc đa dạng sinh học của biển, đảo BLV phục vụ quản lý, sử dụng và khai thác bền vững tài nguyên sinh vật.

Kết quả đạt được

Về khoa học:
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã phối hợp với UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ, Viện Tài nguyên Môi trường biển, Viện Công nghệ Thông tin thực hiện điều tra, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên sinh vật thông qua bộ số liệu về thành phần loài sinh vật trên đảo và ven biển; bộ mẫu vật tiêu biểu cho trưng bày và nghiên cứu; bộ chỉ thị quan trắc đa dạng sinh học và hướng dẫn thực hiện quan trắc; phần mềm quản lý tài nguyên sinh vật qua hệ thống tra cứu loài, thông tin loài, bản đồ các hệ sinh thái đặc trưng và đường đồng mức một số nhóm sinh vật.
Tài nguyên sinh vật có 1.396 loài trong đó đã ghi nhận được hệ sinh thái trên cạn và dưới nước đảo BLV có tới 347 loài thực vật; 18 loài thú nhỏ; 81 loài chim; 26 loài bò sát, ếch nhái; 163 loài côn trùng; 67 loài tuyến trùng; 224 loài thực vật nổi; 78 loài động vật nổi; 125 loài động vật đáy; 84 loài cá, 118 loài san hô và 65 loài rong cỏ biển. Xác định những loài nguy cấp quý hiếm có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng trong SĐVN 2007 (28 loài); IUCN 2014 (124 loài); Nghị định 32 (3 loài) và những loài sinh vật có giá trị kinh tế cao (35 loài).
Ngoài ra, đã phát hiện 14 loài côn trùng gây hại cho cây trồng trên đảo BLV. Trong đó cánh cứng hại dừa Brontispa longissima thuộc họ Cánh cứng ăn lá Chrysomelidae là một trong những loài côn trùng ngoại lai xâm hại nghiêm trọng được ghi nhận trên các cây dừa trồng trên đảo. Mức độ gây hại khá nặng trên các cây dừa còn non. Hai loài côn trùng y học thuộc bộ Hai cánh được ghi nhận trên đảo là Chrysomyia megacephala (Calliphoridae) và Musca sorbens (Muscidae). Đây là những vật chủ trung gian truyền nhiều loại bệnh cho người. Bên cạnh hai loài côn trùng y học, loài côn trùng thú y Stomoxys calcitrans truyền bệnh cho gia súc thuộc bộ Hai cánh cũng được phát hiện trên đảo.

Hình ảnh của đề tài:

lhanh1

lhanh2

lhanh3

Những đóng góp mới

Công bố 01 loài mới cho khoa học (thuộc nhóm tuyến trùng thực vật). Định tên chính xác lại một số loài sinh vật trước đây xác định chưa chuẩn xác (thực vật bậc cao, thú nhỏ);
Lần đầu tiên cung cấp được thành phần loài côn trùng và tuyến trùng (ký sinh thực vật, sống tự do ở biển) tại khu vực biển, đảo Bạch Long Vỹ;
Xây dựng bộ chỉ thị cho việc quan trắc đa dạng sinh học, áp dụng thử nghiệm 16 chỉ thị và bản hướng dẫn quan trắc bộ chỉ thị đó.
Xây dựng phần mềm quản lý tài nguyên sinh vật, bản đồ (dạng số hóa dữ liệu nghiên cứu trước đây và hiện tại). Phần mềm mở nên có thể cập nhật dữ liệu.

Sản phẩm

- Báo cáo khoa học của đề tài (Bản in có hình ảnh minh hoạ);
- Bộ mẫu tiêu bản về sinh vật biển, đảo Bạch Long Vỹ;
- Bộ bản đồ số về địa hình, thảm thực vật và bản đồ phân bố của một số nhóm sinh vật có giá trị bảo tồn, kinh tế.
- Bộ chỉ thị và hướng dẫn quan trắc Đa dạng sinh học cho vùng biển đảo Bạch Long Vỹ;
- Bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật đảo Bạch Long Vỹ trên phần mềm quản lý.

Địa chỉ ứng dụng

Khu Bảo tồn biển Bạch Long Vỹ; VQG Cát Bà; Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".