Giới thiệu giải thưởng Trần Đại Nghĩa

.

traogiaitdnlt1 traogiaitdnlt12

traogiaitdnlt13 traogiaitdnlt14

traogiaitdnlt15 traogiaitdnlt16

Một số hình ảnh lễ trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ 1

GS.VS. Trần Đại Nghĩa là Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đặt nền móng cho sự phát triển của Viện. Ghi nhận và biểu dương những cống hiến không mệt mỏi trong suốt cuộc đời lao động khoa học đầy say mê và sáng tạo của Ông, ngày 16/11/2015, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra Quyết định số 1883/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy chế giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

Sau năm đầu tiên thực hiện thành công Giải thưởng Trần Đại Nghĩa (sau đây gọi tắt là Giải thưởng), lần thứ hai thực hiện Giải thưởng với quy mô lớn hơn và mở rộng phạm vi đến các đối tác quốc tế, ngày 10/9/2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra Quyết định số 1617/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Trần Đại Nghĩa sửa đổi.

Giải thưởng này của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc nhất về khoa học tự nhiên và công nghệ; tham gia tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước. Giải thưởng được trao tặng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đây là một giải thưởng có quy chế mở, áp dụng đối với các nhà khoa học người Việt Nam và nước ngoài đã chủ trì các công trình nghiên cứu xuất sắc thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc được cấp văn bằng sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước (bao gồm cả quyền tác giả); tham gia triển khai ứng dụng các công trình đó ở Việt Nam; đã có đóng góp hoặc có triển vọng đóng góp đem lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước.

Hội đồng xét Giải thưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN quyết định thành lập (5-7 thành viên), hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tiến hành bỏ phiếu kín. Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ trao Giải thưởng cho tác giả có công trình khoa học xuất sắc khi có tỉ lệ phiếu bầu đồng ý đạt 3/4 trở lên tính trên tổng số thành viên tham dự.

Mục đích, ý nghĩa

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

Các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc phạm vi xét tặng Giải thưởng, bao gồm:
a)   Toán học;
b)   Cơ học;
c)   Khoa học thông tin và khoa học máy tính;
d)   Vật lý;
e)   Hóa học;
f)    Các Khoa học về sự sống;
g)   Các Khoa học về trái đất;
h)   Khoa học biển;
i)    Khoa học môi trường và năng lượng.

Đối tượng áp dụng

Các nhà khoa học người Việt Nam và nước ngoài đã chủ trì các công trình nghiên cứu xuất sắc thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc được cấp văn bằng sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước (bao gồm cả quyền tác giả); tham gia  triển khai ứng dụng các công trình đó ở Việt Nam; đã có đóng góp hoặc có triển vọng đóng góp đem lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước

Cơ cấu Giải thưởng

Giải thưởng được trao tặng ít nhất 3 năm 1 lần vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Mỗi lần trao tặng không quá 3 Giải thưởng, mỗi Giải thưởng không quá 3 người.
Trường hợp tiền thưởng do tổ chức, cá nhân đóng góp thì niên hạn tổ chức Giải thưởng có thể dưới 3 năm.

Quyền lợi của nhà khoa học đạt Giải thưởng

- Được nhận Bằng chứng nhận Giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Được nhận Tiền thưởng.

Thời gian xét Giải thưởng

- Các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho Cơ quan thường trực Giải thưởng từ ngày 13/9/2018 đến hết ngày 31/12/2018

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ đề nghị xét tặng do tổ chức hoặc nhà khoa học có uy tín thông qua tổ chức có tư cách pháp nhân giới thiệu ứng viên hoặc do ứng viên tự đề cử và gửi đến Hội đồng Giải thưởng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (được niêm phong) bao gồm:

a) Bản giới thiệu ứng viên được đề nghị xét tặng Giải thưởng (mẫu TĐN01) hoặc Bản Đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng (mẫu TĐN02);
b) Bản thuyết minh các công trình khoa học được xem xét và bản sao các công trình khoa học, các văn bằng sở hữu trí tuệ có liên quan (mẫu TĐN03);
c) Lý lịch khoa học của ứng viên (mẫu TĐN04);
d) 01 bản điện tử ghi trên đĩa quang (dạng PDF);
đ) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá của các Hội đồng khoa học chuyên ngành, Cơ quan thường trực tổng hợp kết quả và thông báo tới các tác giả của công trình khoa học được lựa chọn xem xét tại Hội đồng Giải thưởng về việc bổ sung hồ sơ và bản xác nhận mức độ đóng góp đối với công trình khoa học từ các tác giả còn lại của công trình (nếu có). Tài liệu bổ sung này gửi tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo thời hạn đã được thông báo.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Cơ quan thường trực Giải thưởng:Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ.
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Trung tâm,18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
ThS. Phạm Thị Phượng. ĐT: 0904 998 693. Cố định: 024 37912613
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: http://vast.ac.vn/

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".