Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ đề nghị xét tặng do tổ chức hoặc nhà khoa học có uy tín thông qua tổ chức có tư cách pháp nhân giới thiệu ứng viên hoặc do ứng viên tự đề cử và gửi đến Hội đồng Giải thưởng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (được niêm phong) bao gồm:

a) Bản giới thiệu ứng viên được đề nghị xét tặng Giải thưởng (mẫu TĐN01) hoặc Bản Đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng (mẫu TĐN02);
b) Bản thuyết minh các công trình khoa học được xem xét và bản sao các công trình khoa học, các văn bằng sở hữu trí tuệ có liên quan (mẫu TĐN03);
c) Lý lịch khoa học của ứng viên (mẫu TĐN04);
d) 01 bản điện tử ghi trên đĩa quang (dạng PDF);
đ) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá của các Hội đồng khoa học chuyên ngành, Cơ quan thường trực tổng hợp kết quả và thông báo tới các tác giả của công trình khoa học được lựa chọn xem xét tại Hội đồng Giải thưởng về việc bổ sung hồ sơ và bản xác nhận mức độ đóng góp đối với công trình khoa học từ các tác giả còn lại của công trình (nếu có). Tài liệu bổ sung này gửi tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo thời hạn đã được thông báo.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Cơ quan thường trực Giải thưởng:Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ.
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Trung tâm,18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
ThS. Phạm Thị Phượng. ĐT: 0904 998 693. Cố định: 024 37912613
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: http://vast.ac.vn/

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".