Lãnh đạo viện, chủ tịch và các phó chủ tịch Viện nghiên cứu hệ Gen Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên Trung tâm Vũ trụ Việt Nam Viện hóa sinh biển Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Nha Trang Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng Viện Kỹ thuật Nhiệt đới Viện Sinh học Nhiệt đới Viện Cơ học và Tin học ứng dụng Viện Công nghệ Vũ trụ Viện Công nghệ Hóa học Viện Công nghệ Môi trường Viện Công nghệ Sinh học Viện Công nghệ Thông tin Viện Khoa học Vật liệu Viện Khoa học Năng lượng Viện Địa chất và Địa lý biển Viện Tài nguyên và Môi trường biển Viện Hải dương học Viện Vật lý Địa cầu Viện Địa chất Viện Địa lý Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật Viện Cơ học Viện Hóa học Các hợp chất Thiên nhiên Viện Hóa học Viện Vật lý Viện Toán học Các đơn vị tự trang trải kinh phí Viện Sinh thái học miền Nam Viện Địa lý Tài nguyên TP HCM Viện Vật lý TP HCM Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị Khoa học Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Học viện Khoa học và Công nghệ Trung tâm Tin học Trung tâm Phát triển Công nghệ cao Nhà Xuất bản KHTN và Công nghệ Bảo tàng Thiên nhiên VN Trung tâm Thông tin - Tư liệu Văn phòng Ban Kiểm tra Ban ứng dụng và Triển khai Công nghệ Ban Hợp tác quốc tế Ban Kế hoạch - Tài chính Ban Tổ chức - Cán bộ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".