BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: PGS.TS.NCVCC. Bùi Đình Trí
Phó Trưởng ban: 1. CVCC. Đặng Việt Tiến
                            2. TS. NCVC. Nguyễn Ngọc Tùng
                            3. TS. NCVC. Nguyễn Hoài Nam

BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: PGS. TS. Lê Trường Giang
Phó Trưởng ban: 1. ThS. Trần Văn Ngọc
                             2. PGS. TS. Đặng Xuân Phong
                             3. CVC. Phan Thu Hà

BAN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: PGS. TS. NCVC. Hà Quý Quỳnh
Phó Trưởng ban:  1. PGS.TS. NCVCC. Phan Tiến Dũng
                             2. TS.NCVC. Vũ Thị Thu Lan

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: TS.NCVC. Lê Quỳnh Liên

Phó Trưởng ban: TS. CV. Đặng Quang Hưng
                                TS. Nguyễn Lê Minh

BAN KIỂM TRA

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: TS. CVCC. Phạm Tuấn Huy
Phó Trưởng ban: 1. ThS. CV. Hồ Minh Kiêm

VĂN PHÒNG

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chánh Văn phòng: ThS. Lê Sỹ Tùng
Phó Chánh Văn phòng: 1. ThS. Nguyễn Thanh Hùng
                                        2. ThS. Vũ Thị Dung
                                        3. ThS. Chu Thị Hoài Thu

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".