BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: PGS.TS.NCVCC. Bùi Đình Trí
Phó Trưởng ban: 1. CVCC. Đặng Việt Tiến
                            2. TS. NCVC. Nguyễn Ngọc Tùng 

BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: PGS. TS. Lê Trường Giang
Phó Trưởng ban: 1. ThS. Trần Văn Ngọc
                             2. PGS. TS. Đặng Xuân Phong

BAN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: TS. NCVC. Hà Quý Quỳnh
Phó Trưởng ban:  1. PGS.TS. NCVCC. Phan Tiến Dũng
                             2. TS.NCVC. Vũ Thị Thu Lan

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: PGS.TS. NCVCC. Ninh Khắc Bản

Phó Trưởng ban: 1. TS. CV. Đặng Quang Hưng
                              2. TS.NCVC. Lê Quỳnh Liên

BAN KIỂM TRA

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: TS. CVCC. Phạm Tuấn Huy
Phó Trưởng ban: 1. ThS. CV. Hồ Minh Kiêm

VĂN PHÒNG

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chánh Văn phòng: ThS. Lê Sỹ Tùng
Phó Chánh Văn phòng: 1. ThS. Bùi Văn Dũng
                                        2. ThS. Nguyễn Thanh Hùng
                                        3. ThS. Vũ Thị Dung
                                        4. ThS. Chu Thị Hoài Thu

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".