BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: GS.TSKH. Nguyễn Đình Công
Phó Trưởng ban: 1. ThS. CVCC. Trần Văn Ngọc
                             2. PGS. TS. NCVCC. Đặng Xuân Phong
                             3. PGS. TS. NCVCC. Lê Trường Giang

BAN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: TS. NCVC. Hà Quý Quỳnh
Phó Trưởng ban:  1. PGS.TS. NCVCC. Phan Tiến Dũng
                             2. TS.NCVC. Vũ Thị Thu Lan

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: PGS.TS. NCVCC. Ninh Khắc Bản

Phó Trưởng ban: 1. TS. CV. Đặng Quang Hưng
                              2. TS.NCV. Lê Quỳnh Liên

BAN KIỂM TRA

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: ThS. CVCC. Phạm Tuấn Huy
Phó Trưởng ban: 1. ThS. CV. Hồ Minh Kiêm

VĂN PHÒNG

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chánh Văn phòng: ThS.CVC. Lê Sỹ Tùng
Phó Chánh Văn phòng: 1. ThS.CVCC. Bùi Văn Dũng
                                        2. ThS.NCVC. Nguyễn Thanh Hùng

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".