VIỆN TOÁN HỌC

Trụ sở: Nhà A5 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: GS.TSKH.NCVCC. Phùng Hồ Hải

Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Việt Dũng
                                2. TS. NCVC. Đoàn Trung Cường

VIỆN VẬT LÝ

Trụ sở: Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC.Đinh Văn Trung
Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVCC. Nguyễn Thanh Bình
                              2. PGS. NCVCC. Trịnh Xuân Hoàng

VIỆN HÓA HỌC

Trụ sở: Nhà A18, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: GS.TS. NCVCC. Nguyễn Văn Tuyến
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS. NCVC. Ngô Quốc Anh
                              2. PGS.TS. NCVCC. Vũ Đức Lợi

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

Trụ sở: Nhà 1H - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Phạm Quốc Long
Phó Viện trưởng:  1. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Mạnh Cường
                               2. TS.NCV. Lê Tất Thành                    

VIỆN CƠ HỌC

Trụ sở: 264 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Đinh Văn Mạnh
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Việt Khoa
                             2. PGS. TS. NCVC. Lã Đức Việt

VIỆN ĐỊA LÝ

Trụ sở: Nhà A27 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: TS. NCVC. Đào Đình Châm
Phó Viện trưởng:  1. PGS.TS.NCVCC. Phạm Quang Vinh
                                2. PGS.NCVCC. Uông Đình Khanh

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".