VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG

Trụ sở: 01A, Đường TL 29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Quyền Viện trưởng: PGS.TS. Trần Ngọc Quyển
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Mạnh Tuấn
                              2. TS.NCV. Cù Thành Sơn
- Phân Viện Khoa học Vật liệu tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1098/QĐ-KHCNVN
- Ngày 26/12/2005, GS.TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện KH&CN VN đã ra Quyết định số 2684/QĐ-KHCNVN
tách Phân viện KHVL tại TPHCM khỏi Viện KHVL và nâng cấp thành viện KHVLUD cấp cơ sở, trực thuộc Viện KHCNVN
images/stories/truso.jpg
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
01A, Đường TL 29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02838919992
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: https://iams.vast.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Quyền Viện trưởng: PGS.TS. Trần Ngọc Quyển
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Mạnh Tuấn
2. TS.NCV. Cù Thành Sơn
 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuấn
- Phó Chủ tịch hội đồng: TS. Nguyễn Quốc Thiết
- Thư ký: PGS.TS. Trần Ngọc Quyển

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng:

  • Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực KHCN vật liệu; nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào thực tế sản xuất và đời sống, Tham gia tư vấn triển khoa học và công nghệ vật liệu-Hóa dược.
  • Xây dựng và phát triển các mối quan hệ và hợp tác nghiên cứu khoa học, triển khai và đào tạo với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ sở sản xuất trong và ngoài nước.
  • Viện là đầu mối đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Hóa và Vật liệu cho Học viện Khoa học Công nghệ-Viện HLKHCN Việt Nam.
  • Thực hiện các dịch vụ phân tích đánh giá thuộc lĩnh vực Hóa-Vật liệu-Y sinh dược,...

Nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ và ứng dụng vật liệu nano, vật liệu vô cơ-hữu cơ, vật liệu xúc tác, vật liệu quang, vật liệu xử lý môi trường và các chất có hoạt tính sinh học.
  • Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước để tổ chức chế tạo, sản xuất thử nghiệm và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống.
  • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện, thẩm định các đề án và các chương trình khoa học và công nghệ liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu của Viện.
  • Tổ chức đào tạo về các chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu của Viện dưới các hình thức: nghiên cứu sinh, đào tạo cao học, các lớp bồi dưỡng sau đại học, các lớp chuyên đề ngắn hạn, các chương trình đào tạo chuyên gia khoa học công nghệ.
  • Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, triển khai và đào tạo trong các lĩnh vực nghiên cứu của Viện.
  • Quản lý đội ngủ cán bộ, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của Viện.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

Phòng Vật liệu Hóa dược
Phòng Phân tích Hóa lý
Phòng Vật liệu Y sinh
Phòng Hóa Sinh dược
Phòng Kỹ thuật Vật lý
Phòng Vật liệu Xúc tác
Phòng Vật liệu Hữu cơ
Phòng Vật liệu Nano và phụ gia Dầu khí
Trung tâm Triển khai khoa học và Công nghệ
Trung tâm Sinh học và Vật liệu mới
Trung tâm Thiết bị khoa học và Phân tích Sinh hóa lý

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý tổng hợp
Tổng số CBVC: 66 người

- Số biên chế: 39
- Số hợp đồng: 27
- Giáo sư:01
- Phó Giáo sư: 04
- Tiến sỹ: 19
- Thạc sỹ: 16
- Cử nhân: 26
- Khác: 05

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
Số đề tài KHCN: 14, kinh phí được giao: 10,520 tỷ đồng
Số hợp đồng kinh tế: 10, kinh phí thực hiện: 4,950 tỷ đồng
Số lượng bài báo quốc tế năm 2018: 20 ISI + 05 Scopus + 05ISSN; bài báo trong nước, proceedings hội nghị quốc tế, trong nước:14; sách chuyên khảo đã đăng năm 2018: 01.
Số lượng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp năm 2018:
Số NCS, học viên cao học đang đào tạo tại đơn vị: 39
Số NCS, Th.S là cán bộ của đơn vị đang đào tạo ở nước ngoài: 03
Số lượng các thoả thuận hợp tác quốc tế đã ký kết: 02
Số lượng đoàn ra, đoàn vào: 02

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".