VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHA TRANG

Trụ sở Số 2 Hùng Vương, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
Viện trưởng: TS.NCV. Phạm Trung Sản
Phó Viện trưởng: 1. TS.NCV. Phạm Đức Thịnh

- Tiền thân là Phân viện Vật lý tại Nha Trang, được thành lập theo Quyết định số 897/VKH-QĐ ngày 27/12/1983 của Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam.
- Năm 1993 được đổi thành Phân viện Khoa học Vật liệu tại Nha Trang theo Quyết định số 04/KHCNQG-QĐ ngày 11/6 /1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.
- Đầu năm 2007 được nâng cấp thành Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang cấp cơ sở trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 197/QĐ-KHCNVN ngày 12/02/2007 của Chủ tịch Viện KH&CN VN.
- Năm 2008 được nâng cấp thành Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cấp quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 1091/QĐ-KHCNVN ngày 20/6/2008 do Chủ tịch Châu Văn Minh ký.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 02 Hùng Vương, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: (+84)(58) 3521.781
Fax: (+84)(58) 3521.847
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: nitra.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng : TS.NCV. Phạm Trung Sản
Phó Viện trưởng 1. TS.NCV. Phạm Đức Thịnh

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (gồm 9 thành viên)
- Chủ tịch Hội đồng: TS. Trần Thị Thanh Vân
- Thư ký: TS. Lê Như Hậu
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng
 • Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất đời sống.
Nhiệm vụ
 • Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các dự án của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang.
 • Tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ tài nguyên và môi trường của khu vực Trung bộ.
 • Nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên và môi trường làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của vùng.
 • Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về các lĩnh vực:
  - Sinh học và công nghệ sinh học biển;
  - Hoá sinh hữu cơ và công nghệ hoá học biển;
  - Khoa học và công nghệ vật liệu;
  - Vật lý ứng dụng và tính toán.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công nghệ vũ trụ do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.
 • Tổ chức hoạt động nghiên cứu và triển khai sản xuất thử, tư vấn, dịch vụ khoa học và ứng dụng công nghệ.
 • Phối hợp với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao cho khu vực.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

- Phòng Hóa phân tích và triển khai công nghệ
- Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển
- Phòng Nghiên cứu ăn mòn và Công nghệ điện hóa
- Phòng Vật lý ứng dụng
- Phòng Sinh học và Công nghệ sinh học biển
- Trạm nghiên cứu Hòn Chồng

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ:
- Phòng Quản lý tổng hợp

Tổng số CBVC: 58

- Số cán bộ biên chế: 45
- Số cán bộ hợp đồng: 13
- Giáo sư:
- Phó giáo sư: 01
- Tiến sĩ khoa học:
- Tiến sĩ: 09
- Thạc sĩ: 14
- Cử nhân: 24
- Khác: 02

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Các hoạt động khoa học công nghệ:
 1. Điều tra, đánh giá hiện trạng, đưa ra các giải pháp bảo vệ và phục hồi nguồn lợi rong tảo biển. Bảo tồn nguồn gen và xây dựng các mô hình trồng phát triển sinh khối của chúng.
 2. Nghiên cứu các hoạt chất có hoạt tính sinh học (polyphenol, lectin,quinone, fucoidan) nghiên cứu công nghệ tích hợp hiệu quả qua cao chế biến rong tảo biển.
 3. Xây dựng bộ sưu tập vi sinh vật biển, nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ chúng.
 4. Nghiên cứu công nghệ chế tạo các vật liệu nano sử dụng cho y học, làm sensor, màng phủ chống ăn mòn bằng phương pháp điện hóa.
 5. Chế tạo, nghiên cứu các vật liệu nhiệt phát quang và ứng dụng trong y học, khảo cổ, nghiên cứu môi trường. Chế tạo và nghiên cứu vật liệu chấm lượng tử. Ứng dụng công nghệ thông tin trong vật lý tính toán và mô phỏng.
 6. Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám (Remote sensing technique) điều tra tài nguyên sinh vật dưới biển và trên đất liền. Nghiên cứu không gian tầm cao và tầm trung.
 • Ứng dụng triển khai: dịch vụ phân tích hóa, lý và sinh học; Chuyển giao công nghệ sản xuất oligo- và polysacarit để làm dược liệu và thực phẩm; Chuyển giao các công nghệ chế tạo lớp phủ bằng phương pháp điện hóa.
 • Đào tạo: đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ về các lĩnh vực hóa học, sinh học và vật lý...
THÀNH TÍCH NỔI BẬT

* Thành tích điển hình của đơn vị trước năm 2010:
- Có 04 đề tài KHCN cấp Nhà nước, 12 đề tài cấp Viện KHCNVN, 09 đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh được triển khai đạt kết quả cao. Cùng với nhiều hợp đồng kinh tế với kinh phí thực hiện hàng tỷ VNĐ.
- Thi đua, khen thưởng, công bố các công trình khoa học và đào tạo, xuất bản.
* Giấy khen cùng cúp vàng và giải thưởng của BTC Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Khánh Hòa lần thứ III cho đề tài nghiên cứu “Quy trình sản xuất chế phẩm fucoidan từ rong nâu Việt Nam có họat tính kháng ung thư và tăng cường sức khỏe con người” theo Quyết định khen thưởng số 08/QĐ-KT, ký ngày 10/9/2009.
* Bằng khen, 01 biểu trưng vàng sáng tạo KHCN Việt Nam và giải thưởng của Bộ KHCN và Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam cho tác giả đạt giải 3, giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2009-Vifotec với công trình “Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất fucoidan quy mô pilot từ một số loài rong nâu Việt Nam” theo Quyết định khen thưởng số 1725/QĐ-LHH ký ngày 15/01/2010.
* Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho TS. Bùi Minh Lý đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2009 theo Quyết định số 581/QĐ-TLĐ ký ngày 14/4/2010.
* Trong 5 năm đơn vị đã có 70 công trình khoa học được công bố trong đó 15 công trình đăng trên các tạp chí uy tín của quốc tế và 55 bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước.
* Đã đào tạo được 9 tiến sĩ và 10 thạc sĩ của Viện, cùng với các đơn vị đào tạo như ĐH Nha Trang, ĐH Đà Lạt, Viện Hóa học, Viện Vật Lý đào tạo nhiều tiến sĩ và thạc sĩ không chỉ cho Khánh Hòa mà cho cả vùng miền trung-Tây nguyên.
* Thành tích điển hình của đơn vị từ năm 2011:
- Có 04 đề tài KHCN cấp Nhà nước, 07 đề tài cấp VKH&CN VN, 02 cấp tỉnh và 10 đề tài cấp cơ sở, với kinh phí được giao là 3424,062 triệu đồng
- Có 06 hợp đồng kinh tế với kinh phí thực hiện là 2.735,459 triệu đồng
- Có 08 bài báo quốc tế, 03 bài báo trong nước, 04 processdings hội nghị quốc tế và 38 trong nước, 01 sách chuyên khảo đã đăng năm 2011
- Số lượng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp năm 2011: 01
- Số nghiên cứu sinh, học viên cao học đang đào tạo tại đơn vị: 12
- Các hội nghị, hội thảo do đơn vị tổ chức, đồng tổ chức: 02

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".