VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trụ sở: Nhà A3 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: TS.NCVC. Nguyễn Trường Thắng
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Dũng
                              2. TS. NCVC. Nguyễn Thu Anh
Viện Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 20/KHCNQG ngày 19/6/1993
Người ký: Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia
images/stories/truso.jpg
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A3 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3756.4405
Fax:(+84)(24) 3756.4217
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.ioit.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: TS.NCVC. Nguyễn Trường Thắng
Phó Viện trưởng: 1. PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Dũng
2. TS. NCVC. Nguyễn Thu Anh
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (gồm 20 thành viên)

- Chủ tịch hội đồng: PGS.TS.NCVCC. Lương Chi Mai
- Phó chủ tịch hội đồng: PGS.TS. NCVCC. Thái Quang Vinh
- Thư ký hội đồng: TS. Nguyễn Như Sơn

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
 • Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của tin học, cơ sở toán học và kỹ thuật của công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng CNTT trong các hệ thống kinh tế - xã hội và trong tự động hóa sản xuất.
 • Thiết kế, chế tạo các sản phẩm của CNTT, đặc biệt là các sản phẩm phần mềm.
 • Triển khai ứng dụng CNTT trong sản xuất đời sống, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT, tư vấn kỹ thuật cho việc thực hiện một số dự án nhà nước về ứng dụng CNTT trong quản lý, phát triển kinh tế và sản xuất.
 • Tư vấn kỹ thuật.
 • Đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học - công nghệ về CNTT.
 • Tổ chức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực CNTT.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn: 17 phòng

-    Phòng Các hệ thống phần mềm tích hợp
-    Phòng Khoa học dữ liệu và Ứng dụng
-    Phòng Công nghệ phần mềm trong quản lý
-    Phòng Hệ thông tin địa lý
-    Phòng Nhận dạng và Công nghệ tri thức
-    Phòng Tin học quản lý
-    Phòng Hệ thống mạng và Hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin
-    Phòng Tin học viễn thông
-    Phòng Các phương pháp toán học trong công nghệ thông tin
-    Phòng Công nghệ tự động hóa
-    Phòng Kỹ thuật điều khiển và Hệ thống nhúng
-    Phòng Các hệ chuyên gia và Tính toán mềm
-    Phòng Nghiên cứu hệ thống và quản lý
-    Phòng Thống kê – tính toán và Ứng dụng
-    Phòng Công nghệ thực tại ảo
-    Phòng Công nghệ và Giải pháp phần mềm
-    Phòng Xử lý ngôn ngữ

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý tổng hợp
Phòng TNTĐ Công nghệ mạng và Đa phương tiện
Tổng số CBVC: 138 người
- Số biên chế: 125
- Số hợp đồng: 13 
- Giáo sư: 0
- Phó Giáo sư: 07
- Tiến sỹ khoa học: 0
- Tiến sỹ: 30
- Thạc sỹ: 75 
- Kỹ sư/Cử nhân: 33
- Khác: 0
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Viện Công nghệ thông tin phối hợp chặt chẽ cùng Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST)duy trì vị trí hàng đầu về đào tạo nghiên cứu sinh ngành CNTT, TĐH trong cả nước.
 • Tham gia đấu thầu và thực hiện các hợp đồng triển khai ứng dụng CNTT, TĐH ở các Bộ, ngành và các địa phương, gia công phần mềm cho nước ngoài.
 • Thực hiện các đề tài khoa học các loại: đề tài KHCN cấp nhà nước, đề tài các Chương trình trọng điểm, đề tài NCCB, đề tài cấp Viện HLKHCNVN, đề tài PTNTĐ và các đề tài cấp cơ sở.
 • Thực hiện hợp tác khoa học với các trường ĐH và các viện nghiên cứu nước ngoài.
 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các vấn đề trọng điểm về CNTT, TĐH như nhận dạng tiếng Việt, đa phương tiện, tính toán lưới, điện toán đám mây, các hệ thống nhúng, xây dựng bài giảng sử dụng công nghệ  thực tại ảo.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
 • Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cơ bản và KHCN cấp Nhà nước trong lĩnh vực CNTT và tự động hóa, phục vụ các lĩnh vực quản lý, KT-XH và an ninh quốc phòng.
 • Thực hiện Thiết kế, xây dựng, triển khai nhiều hệ thống quản lý, điều hành và an toàn thông tin tại các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các Bộ/Ngành ở Trung ương và địa phương.
 • Đào tạo: Viện Công nghệ thông tin phối hợp cùng Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST) đào tạo nghiên cứu sinh ngành CNTT, TĐH trong cả nước .
 • Hợp tác quốc tế: Hợp tác chặt chẽ với các trường đại học và viện nghiên cứu của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Châu Âu và một số quốc gia Châu Á khác.
 
Một số sản phẩm phần mềm:
 
1. Hệ thống tương tác và giám sát mạng xã hội
2. Giải pháp số hóa và khai thác tài liệu điện tử
3. Hệ thống VoIP an toàn dựa trên nền tảng di động
4. VnDOCR – phần mềm nhận dạng chữ Việt in
5. MarkRead – phần mềm nhập tự động phiếu điều tra
6. VnOnline – phần mềm nhận dạng chữ viết tay trực tuyến cho Tablet PC
7. VnVoice – hệ thống tổng hợp tiếng Việt
8. Các hệ thống đo và điều khiển từ xa ứng dụng trong công nghiệp
9. Dịch vụ tạo các chip đặc chủng cho các sản phẩm đo lường và điều khiển
10. PopMap – Hệ thông tin địa lý trợ giúp quyết định trong các hoạt động dân số
11. Ứng dụng dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế trên mạng máy tính
12. Mô hình và công cụ phát triển các hệ thống thông tin phục vụ quản lý hành chính.
 

 

125   

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".