VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN

Trụ sở: Nhà A17, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Huy Hoàng
Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVC. Lê Thị Thu Hiền
                              2. PGS.TS.NCVCC. Nghiêm Ngọc Minh
Quyết định số 1040/QĐ-KHCNVN ngày 06 tháng 8 năm 2012
Người ký: GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Quyết định chuyển đổi tổ chức số: 66/QĐ-VHL ngày 19 tháng 02 năm 2013
Người ký: GS.Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A17, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Điện thoại: +84.4.37918010
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.igr.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng:
PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Huy Hoàng
Phó Viện trưởng: 1. TS. NCVC. Lê Thị Thu Hiền
2. PGS.TS.NCVCC. Nghiêm Ngọc Minh 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

-Chủ tịch Hội đồng khoa học: PGS. TS. Nông Văn Hải
- Phó Chủ tịch HĐKH: PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng
- Thư ký HĐKH: TS. Nguyễn Đăng Tôn
- Các Ủy viên HĐKH: PGS. TS. Nghiêm Ngọc Minh, TS. Lê Thị Thu Hiền, TS. Kim Thị Phương Oanh, TS. Nguyễn Thuỳ Dương, TS. Nguyễn Hải Hà, TS. Nguyễn Thị Xuân, GS. TS. Phan Văn Chi (Viện Công nghệ sinh học), GS. TS. Tạ Thành Văn (Đại học Y Hà Nội)

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng

Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen người và các sinh vật khác; đào tạo nhân lực có trình độ cao và hợp tác quốc tế về hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan

Nhiệm vụ

• Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng hệ gen người Việt Nam; giải mã hệ gen người Việt Nam
• Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các hệ gen khác
• Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực omics, tin sinh học và các lĩnh vực liên quan
• Phát triển công nghệ, triển khai và chuyển giao công nghệ; tư vấn, dịch vụ thuộc các lĩnh vực omics, tin sinh học, giám định gen và các lĩnh vực khác có liên quan
• Đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao và hợp tác quốc tế về hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao

CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các đơn vị chuyên môn
- Phòng Hệ gen học người
- Phòng Phân tích hệ gen
- Phòng Hệ gen học chức năng
- Phòng Hệ gen học môi trường
- Phòng Đa dạng sinh học hệ gen
- Phòng Hệ gen học vi sinh
Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý tổng hợp
Tổng số CBVC: 47 người

- Số biên chế:17
- Số hợp đồng: 30
- Phó Giáo sư: 03
- NCVCC: 01
- NCVC: 10
- Tiến sỹ: 18
- Thạc sỹ: 17
- Cử nhân: 11
- Lái xe: 01

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
•    Phát triển các nghiên cứu về hệ gen học người, giải mã, phân tích hệ gen người Việt Nam và các vấn đề liên quan đạt trình độ quốc tế.
•    Nghiên cứu giải mã hoàn chỉnh và phân tích hệ gen người Việt Nam làm “trình tự chuẩn”; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các lĩnh vực omics và tin sinh học trên hệ gen người.
•    Nghiên cứu các vấn đề cơ bản và ứng dụng về hệ gen các các dân tộc Việt Nam; nghiên cứu nhân chủng học tiến hoá và phát sinh chủng loại phân tử ở người Việt Nam.
•    Nghiên cứu sự thay đổi trong hệ gen của các bệnh nhân mắc di truyền, ung thư, truyền nhiễm, bị ảnh hưởng các tác nhân môi trường…Phát triển các công cụ, kỹ thuật ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị.
•    Xây dựng, quản lý và khai thác các cơ sở dữ liệu hệ gen; phát triển các nghiên cứu tin sinh học.
•    Nghiên cứu hệ gen học so sánh và ứng dụng trên người và các sinh vật khác; phát triển các kỹ thuật giám định gen và mã vạch DNA; nghiên cứu tính ổn định hệ gen của các tế bào và sinh vật chuyển gen.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Từ khi thành lập năm 2012 đến nay, các nhà khoa học trong Viện đã và đang chủ trì 07 đề tài cấp Nhà nước, 08 nhánh đề tài thuộc đề tài cấp Nhà nước, 10 đề tài NAFOSTED, chủ trì 02 đề tài và 01 nhánh đề tài độc lập cấp VAST; chủ trì 01 đề tài hợp tác với Đại học Uppsala, Thuỵ Điển.

Đã và đang xây dựng các nhiệm vụ hợp tác khoa học với RIKEN và Đại học Ochanomizu (Nhật Bản), Viện Max-Planck về Nhân chủng học tiến hoá và Viện Max-Planck về Sinh học phát triển (CHLB Đức), Viện Nghiên cứu các bệnh di truyền IMAGINE, Paris, Pháp và một số cơ quan khoa học của các nước khác.

Từ khi thành lập đến nay, các nhà khoa học trong Viện đã công bố được hơn 50 công trình tạp chí quốc tế ISI (SCI và SCIE); tiếp tục hướng dẫn các NCS, đào tạo thạc sỹ và cử nhân.

Website: www.igr.ac.vn

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".