VIỆN SINH THÁI HỌC MIỀN NAM

Trụ sở: 01 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Tp. Hồ Chí Minh
Viện trưởng: TS.NCV. Lưu Hồng Trường
Phó Viện trưởng: 1. TS.NCV. Hoàng Minh Đức
                             2. TS. Lê Bửu Thạch
Số Quyết định: 1030/QĐ-KHCNVN
Người ký: GS. Châu Văn Minh-Chủ tịch VIện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
01 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:(+84) (8) 38220052
Fax: (+84) (8) 38220052
Email: 
Website: http://sie.vast.vn/
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: TS.NCV. Lưu Hồng Trường
Phó Viện trưởng: 1. TS.NCV. Hoàng Minh Đức
2. TS. Lê Bửu Thạch
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
- Chủ tịch Hội đồng: TS. Lưu Hồng Trường
- Uỷ viên: TS. Vũ Ngọc Long, TS. Lê Bửu Thạch, TS. Hoàng Kim Anh, TS. Hoàng Minh Đức, PGS.TS. Trần Văn Minh, PGS.TS. Nguyễn Tiến Thắng
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
  • Chức năng Điều tra, nghiên cứu về cấu trúc và chức năng các hệ sinh thái, sinh thái học cá thể, sinh thái học quần thể và sinh thái nhân văn;
  • Nghiên cứu khu hệ động vật, thực vật và nấm ở các tỉnh phía Nam; phát hiện, đánh giá, kiến nghị các biện pháp phục hồi, phát triển các loài thực vật, động vật, nấm có nguy cơ bị đe dọa, bảo vệ nguồn gen;
  • Nghiên cứu những tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, đề xuất phương hướng giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu;
  • Nghiên cứu, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật của các hệ sinh thái trên cạn, thủy vực, đưa ra các biện pháp quản lý, sử dụng bền vững các hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật;
  • Nghiên cứu, phát hiện các hệ sinh thái nhạy cảm, dự báo diễn thế sinh thái, đề xuất phương hướng sử dụng hợp lý, cải tạo, phục hồi các hệ sinh thái;
  • Giáo dục và nâng cáo nhận thức về đa dạng sinh học và phát triển bền vững;
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật;
  • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu chuyên ngành sinh thái và tài nguyên sinh vật.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

- Phòng Thực vật
- Phòng Động vật
- Phòng Sinh thái Cảnh quan

Các đơn vị thuộc quản lý nghiệp vụ

- Phòng Quản lý tổng hợp
- Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển

Tổng số CBVC: 28

 - Số biên chế:11
- Số hợp đồng:17
- Giáo sư
- Phó giáo sư
- Tiến sĩ khoa học
- Tiến sĩ:04
- Thạc sĩ :04
- Cử nhân:17   
- Khác:03

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

Viện Sinh thái học Miền Nam là một Viện nghiên cứu cơ bản về cấu trúc và chức năng  sinh thái ở nhiều cấp độ: Cảnh quan, hệ sinh thái, quần xã, quần thể, cá thể và sinh thái nhân văn; Trong đó chú trọng các hệ sinh thái nhạy cảm, dự báo diễn thế sinh thái, đề xuất phương hướng sử dụng hợp lý, phục hồi các hệ sinh thái.

Bên cạnh nghiên cứu cơ bản, Viện cũng tiến hành các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật; Giáo dục nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và phát triển bền vững; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu về các chuyên ngành thuộc sinh thái học và tài nguyên sinh vật; Triển khai các chương trình  hợp tác quốc tế về sinh thái, tài nguyên sinh vật và biến đổi khí hậu.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Trong ba năm qua, Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển CBD (nay là SIE) đã trực tiếp tham gia vào các dự án / chương trình về đa dạng sinh học, bảo tồn, lập kế hoạch và quản lý các Khu bảo tồn. Dưới đây là một số chương trình / dự án được SIE lựa chọn thực hiện và xử lý các nhiệm vụ được giao.

1. Bảo tồn núi đá vôi Kiên Giang, Việt Nam :2007-2012
Đây là một dự án thực hiện trong 5 năm giữa Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển CBD và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN Việt Nam nhằm thiết lập và bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên núi đá vôi ở tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Các hoạt động bao gồm việc tiến hành các khảo sát thực địa, hội thảo cấp tỉnh và đào tạo cho các bên liên quan, đồng thời hỗ trợ chính quyền tỉnh thành lập một khu bảo tồn mới và phát triển-thực hiện một kế hoạch hành động toàn diện về đa dạng sinh học cho khu vực.

2. Chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu về bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý rừng ở miền Nam Việt Nam, 2010-2012.Dự án này được tài trợ bởi John D. và Catherine T. MacArthur Foundation.Dự án nhằm mục đích nâng cao năng lực về bảo tồn đa dạng sinh học và giám sát, quản lý rừng cho chính quyền địa phương và các Viện có liên quan ở phía Nam Việt Nam. Đồng thời, dự án cũng cung cấp chương trình đào tạo khoa học- kỹ thuật và hỗ trợ cho các Khu rừng đặc dụng phí Nam Việt Nam về quy hoạch và giám sát bảo tồn,  đa dạng sinh học và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng. Dự án cũng phát triển một Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học toàn diện cho Khu vực núi đá vôi độc đáo ở phía Nam Việt Nam và hỗ trợ các chính quyền địa phương thành lập một khu bảo tồn mới.

3. Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam, 2008-2010. Dự án này được tài trợ bởi Ủy ban Quốc gia Hà Lan cho IUCN / Chương trình tài trợ Hệ sinh thái. Sử dụng các phương pháp thông thường trong việc kiểm kê cấu trúc rừng, sự đa dạng về động thực vật (động vật có vú, chim, bò sát, động vật lưỡng cư) và các tác động của con người. Dự án nhằm mục đích cung cấp một dữ liệu có hệ thống đa dạng sinh học đầu tiên (động thưc vật) và nền kinh tế - xã hội của Khu bảo tồn thiên nhiên. Cung cấp các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức cho nhân viên của KBTTN Tà Kóu trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển cộng đồng.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".