QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Phát triển khoa học công nghệ là một chủ trương lớn mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trước năm 1970, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xây dựng một Trung tâm khoa học của cả nuớc và quyết định xây dựng Viện Khoa học Tự nhiên. Ngay trong thời gian gian chống Mỹ một số cơ sở nghiên cứu được tiến hành thành lập như viện Toán học, viện Vật lý, viện Nghiên cứu biển. Năm 1970 các viện trên và nhiều đơn vị nghiên cứu khác được tập hợp lại thành Trung tâm nghiên cứu khoa học, thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Ngày 20 tháng 5 năm 1975 Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) có nghị định số 118/CP thành lập Viện Khoa học Việt Nam trên cơ sở Trung tâm này.


Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Khoa học Việt Nam

Viện Khoa học Việt Nam là cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ có nhiệm vụ: ”Nghiên cứu các các vấn đề khoa học kỹ thuật có tầm quan trọng về mặt kinh tế, những vấn đề tổng hợp liên quan đến nhiều ngành, những vấn đề phải tích luỹ số liệu trong nhiều năm để qua điều tra, khảo sát rút ra các quy luật nhằm góp phần giải quyết những nhiệm vụ kinh tế quan trọng lâu dài, những vấn đề khoa học cơ bản để làm cơ sở cho việc phát triển nền khoa học của cả nước…”

 • Ngày 20 tháng 9 năm 1977 Hội đồng chính phủ (nay là Chính phủ) có Quyết định số 265/CP thành lập phân viện Khoa học trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

 • Ngày 22 tháng 5 năm 1993 Thủ tướng Chính phủ có Nghị định số 24/CP thành lập Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia trên cơ sở tổ chức lại viện Khoa học Việt Nam.

 • Ngày 16 tháng 01 năm 2004, Chính phủ có Nghị định số 27/2004/NĐ-CP qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KH&CN Việt Nam. Theo Nghị định này thì Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia được đổi thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 • Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 62/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
   
 • Ngày 25/12/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam qua các thời kỳ:

 • Từ năm 1975 đến năm 1983, Viện trưởng là Cố GS.VS. Trần Đại Nghĩa
 • Từ năm 1983 đến năm 1994, Viện trưởng là GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu
 • Từ năm 1994 đến 2008, Chủ tịch Viện là GS.TSKH. Đặng Vũ Minh
 • Từ năm 2008 đến nay, Chủ tịch Viện là GS.TS.Châu Văn Minh

Cố GS.VS. Trần Đại Nghĩa
Viện trưởng đầu tiên của Viện KHVN, nay là Viện Hàn lâm KHCNVN


Cố GS.VS. Trần Đại Nghĩa và các nhà khoa học của Viện KHVN (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN)


Tính đến nay (2013), Viện Hàn lâm KHCNVN có 51 đơn vị trực thuộc bao gồm: 06 đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập; 34 đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học (27 đơn vị do Thủ tướng Chính phủ thành lập và 07 đơn vị do Chủ tịch Viện thành lập); 06 đơn vị sự nghiệp khác (05 đơn vị do Thủ tướng Chính phủ thành lập và 01 đơn vị do Chủ tịch Viện thành lập); 04 đơn vị tự trang trải kinh phí và 01 doanh nghiệp Nhà nước.

Các đơn vị của Viện đóng tập trung tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh. Một số đơn vị đóng tại Phú Thọ, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Đà Lạt. Ngoài ra, Viện còn có hệ thống trên 100 đài trạm trại thuộc 17 Viện nghiên cứu chuyên ngành, phân bố tại 35 tỉnh, thành phố đặc trưng cho hầu hết các vùng địa lý của Việt Nam.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là một cơ quan khoa học nghiên cứu đa ngành lớn nhất của cả nước trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, có lực lượng cán bộ khoa học trên 4000 cán bộ, viên chức, trong đó có 2649 cán bộ trong biên chế; 43 GS, 180 PGS, 36 TSKH, 678 TS, 722 ThS. Viện có mạng lưới các cơ sở nghiên cứu trên toàn quốc đang cùng với các cơ quan nghiên cứu khác, giải quyết những yêu cầu đặt ra của cuộc sống, góp phần đưa đất nước nhanh chóng hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm đầu của thế kỷ 21.

Từ năm 1993 đến nay Viện đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm:
 • Nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (6/1996)
 • Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải (2/1998)
 • Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (9/1999)
 • Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (5/2000)
 • Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (4/2002)
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (12/2009)
 • Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (10/2010 & 7/2011)

 

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trồng cây lưu niệm nhân dịp
thăm và làm việc tại Viện

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".