Bài viết

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

.

Trụ sở: Nhà A30 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên
Phó viện trưởng: TS. Nguyễn Minh Sơn, TS. Nguyễn Thị Huệ
Quyết định số 148/2002/QĐ-TTg ngày 30/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Chính phủ

ĐỊA CHỈ  LIÊN HỆ
Nhà A30 - số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(4) 3756.4333
Fax: (+84)(4) 3756.4483
Website: www.iet.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu
Phó viện trưởng:
TS. Nguyễn Minh Sơn
TS. Nguyễn Thị Huệ
TS. Trịnh Văn Tuyên
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Hội đồng khoa học Viện Công nghệ môi trường nhiệm kỳ 2012 – 2014 được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 02/02/2012. Danh sách 17 thành viên hội đồng kèm theo các chức danh Ban Thường trực Hội đồng khoa học được bổ nhiệm theo Quyết định số 85/QĐ-KHCNVN ngày 09/02/2012, như sau:

- Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Đặng Đình Kim
- Phó Chủ tich hội đồng: TS. Nguyễn Thị Huệ, TS. Phan Đỗ Hùng
- Thư ký: TS. Đặng Thanh Tú
- Uỷ viên: PSG.TSKH. Ngô Quốc Bưu (thành viên mời), PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu, PGS.TS. Hà Ngọc Hiến, PGS.TS. Nguyễn Hồng Khánh (thành viên mời), PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (thành viên mời), TS. Tăng Thị Chính, TS. Nguyễn Thành Đồng, TS. Hoàng Đức Hạnh, TS. Nguyễn Minh Sơn, TS. Dương Thị Thuỷ, TS. Nguyễn Quang Trung, TS. Trịnh Văn Tuyên, KSC. Tô Thị Hải Yến

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
  Chức năng
  • Nghiên cứu những vấn đề khoa học – công nghệ thuộc lĩnh vực môi trường.
  • Triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam.
  • Tham gia tư vấn với các cơ quan nhà nước về chính sách bảo vệ môi trường, phát triển các công nghệ thân môi trường.
  • Đào tạo cán bộ có trình độ cao, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ môi trường.
  Nhiệm vụ
  • Nghiên cứu những vấn đề khoa học cơ bản và các vấn đề liên quan nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho sự phát triển ngành khoa học môi trường.
  • Nghiên cứu các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường, phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam.
  • Nghiên cứu, sản xuất vật liệu, thiết bị đo đạc, thiết bị xử lý,… phục vụ công tác bảo vệ môi trường.
  • Triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ công tác bảo vệ môi trường: rắn, lỏng, khí, sinh vật,…
  • Dịch vụ khoa học – công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:
  • Tư vấn thiết kế kỹ thuật và chuyển giao công nghệ các công trình môi trường. Quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, quan trắc và phân tích môi trường.
  • Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công các công trình môi trường. Thẩm định thiết bị và công nghệ môi trường.
  • Kiểm toán môi trường.
  • Hỗ trợ kỹ thuật trong công tác quản lý môi trường: tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường, xây dựng và thực hiện các chiến lược, các chương trình hành động bảo vệ môi trường vùng và quốc gia.
  • Tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất.
  • Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ môi trường.
  • Tham gia đào tạo cán bộ khoa học về công nghệ môi trường có trình độ cao. Khi có đủ điều kiện, trình các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đào tạo sau đại học.
   CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
   Các phòng chuyên môn

   - Phòng Công nghệ điện hóa môi trường
   - Phòng Công nghệ thân môi trường
   - Phòng Quy hoạch môi trường
   - Phòng Giải pháp Công nghệ cải thiện môi trường
   - Phòng Thủy sinh học môi trường
   - Phòng Vi sinh vật môi trường
   - Phòng Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải
   - Phòng Công nghệ xử lý nước
   - Phòng Phân tích chất lượng môi trường
   - Phòng Phân tách độc chất môi trường
   - Trung tâm Công nghệ môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh
   - Trung tâm Công nghệ môi trường tại Thành phố Đà Nẵng
   - Trung tâm Phát triển công nghệ cao
   - Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ
   - Trung tâm Hợp tác khoa học Việt - Nga

   Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
   - Phòng Quản lý tổng hợp
   Tổng số CBVC: 174 người

   - Số biên chế: 52
   - Số hợp đồng: 121
   - Giáo sư: 01
   - Phó Giáo sư: 03
   - Tiến sỹ khoa học:
   - Tiến sỹ: 17
   - Thạc sỹ: 45
   - Cử nhân: 89
   - Khác: 20

   CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
   • Nghiên cứu khoa học
   Trong năm 2011, công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai tại Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã được đẩy mạnh. Số đề tài Khoa học công nghệ (KHCN) cấp Nhà nước, đề tài ủy quyền thực hiện tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN), đề tài cấp Viện KHCNVN và các đề tài cơ sở chọn lọc được thực hiện là 26 với tổng kinh phí nghiên cứu năm 2011 là 10.160 triệu đồng. Hầu hết các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu được giao đều đã hoàn thành theo tiến độ đề ra. Các đề tài đã nghiệm thu đều được đánh giá ở mức độ khá trở lên.
   • Ứng dụng triển khai
   Song song với việc thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, trong năm 2011, hoạt động ứng dụng triển khai khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống thông qua các hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật cũng được nâng cao, đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Các sản phẩm, công trình do Viện CNMT cung cấp được các cơ sở ứng dụng đánh giá cao.
   • Đào tạo nguồn nhân lực
   Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nghiên cứu đã được lãnh đạo Viện hết sức quan tâm, ủng hộ. Trong năm, Viện đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn, trung và dài hạn tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, các cán bộ nghiên cứu trong Viện cũng tiếp nhận và hướng dẫn nhiều sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành khoa học và công nghệ môi trường. Bên cạnh đó, từ năm 2009, Viện đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành xử lý nước và nước thải.
   • Hợp tác quốc tế
   Công tác hợp tác quốc tế của Viện CNMT năm 2011 khá sôi động với các hoạt động thường niên như: thực hiện có hiệu quả 06 dự án hợp tác quốc tế, tổ chức 08 hội thảo và seminar khoa học với sự tham gia chia sẻ thông tin của các nhà khoa học nước ngoài. Bên cạnh những đối tác truyền thống như Nhật Bản, Canada, Nga, Hàn Quốc trong năm 2011, Viện CNMT còn mở rộng quan hệ tới các đối tác mới như Pháp, Belarus, Đức. Tính đến cuối 2011, Viện CNMT đã xây dựng được 14 thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và trao đổi chuyên gia với các tổ chức nước ngoài như Đại học Khoa học và Công nghệ Montpellier 2, Korea Environment Corporation, các Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga chi nhánh Siberi, Dự án JICA tại Lào… Hầu hết các hoạt động hợp tác nghiên cứu đều hướng tới các sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng ngay tại Việt Nam. Các nước đối tác cũng thường xuyên cử cán bộ khoa học đến làm việc dài ngày tại Viện Công nghệ môi trường. Nhiều dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ đã và đang được thực hiện tại Viện Công nghệ môi trường. Thông qua việc thực hiện các dự án hợp tác quốc tế, Viện Công nghệ môi trường đã tiếp nhận thêm được một số nguồn lực về tài chính, trang thiết bị và thông tin, đồng thời tăng cường công tác trao đổi khoa học và đào tạo cán bộ.
   • Cơ sở làm việc
   Trụ sở chính của Viện: Nhà A30, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội;
   Trung tâm Công nghệ môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số 1 Mạc Đĩnh Chi, TP Hồ Chí Minh;
   Trung tâm Công nghệ môi trường tại Thành phố Đà Nẵng: Toà nhà thí nghiệm phục vụ cho môi trường trong “Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ tại Đà Nẵng”, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
   • Trang thiết bị nghiên cứu
   Trong năm 2011, Viện CNMT vẫn tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị đã được đầu tư trong những năm trước đó. Công tác duy tu, bảo dưỡng thiết bị được thực hiện thường xuyên. Các phòng nghiên cứu cũng chủ động đầu tư thêm trang thiết bị hiện trường, phương tiện vận chuyển và phụ kiện phục vụ công tác xử lý và phân tích mẫu.
   Viện đã hoàn thành việc thực hiện hạng mục mua sắm thiết bị cho dự án “Tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu vi sinh vật môi trường” với tổng kinh phí đầu tư là 8.750 triệu đồng, trong đó kinh phí năm 2011 là 4.750 triệu đồng. Hiện các thiết bị đã có mặt tại Viện CNMT và đang được nghiên cứu để xây dựng quy trình vận hành thử nghiệm.
   NHỨNG THÀNH TỰU NỔI BẬT (năm 2011)
   • Đã và đang thực thực hiện thành công 05 đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước, 4 nhiệm vụ KHCN theo nghị định thư, 5 nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia, 30 đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ, 15 đề tài NCCB;
   • Đã tổ chức thành công 10 hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế về môi trường; hơn 30 công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí khoa nước ngoài; gần 200 công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí, Hội nghị quốc gia; 02 bằng phát minh, sáng chế; 04 đầu sách đã được xuất bản; 04 giải thưởng KHCN.
   • Nhiều công trình nghiên cứu của Viện đã được ứng dụng vào thực tiễn phục vụ sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội - được nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương trong cả nước quan tâm và đánh giá cao. Ví dụ: hệ thống xử lý nước thải, lò đốt rác y tế …; Các hợp đồng triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Viện Công nghệ môi trường.
   • Đã tham gia phối hợp đào tạo đại học và sau đại học với các Viện nghiên cứu, các trường Đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Phương Đông....; Tính đến nay, Viện đã và đang hướng dẫn cho 10 nghiên cứu sinh, 46 học viên cao học, 110 sinh viên đại học trong và ngoài nước, đào tạo 140 cán bộ ngắn hạn cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trao đổi hợp tác khoa học trong khuôn khổ của các dự án quốc tế, Viện đã thực hiện 60 chuyến đi công tác nước ngoài với mục đích tham dự hội nghị và trao đổi khoa học; cử 90 cán bộ tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn

   Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
   Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".