Bài viết

Advances in natural Sciences

.

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: ADVANCES IN NATURAL SCIENCES

- Mã tạp chí: ISSN 0866-708X

- Phạm vi phát hành: Trong nước và quốc tế.

- Xuất bản: 3 tháng/1 số

- Hội đồng biên tập: Danh sách hội đồng biên tập Tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TT  Họ và tên  Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1  Nguyễn Văn Hiệu  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 Phó Tổng Biên tập
2  Nguyễn Thị Bích Hà  Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
3  Phan Ngọc Minh  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
   Các Uỷ viên
4  Philippe Brechignac  Orsay
5  Phạm Minh Châu  Paris
6  Nguyễn Đức Chiến  Đại học Bách Khoa Hà Nội
7  Đặng Mậu Chiến  Đại học Quốc gia TP.HCM
8  Lê Sĩ Đảng  Grenoble
9  Jacques Derrien  Marseille
10  Nguyễn Hữu Đức  Đại học Quốc gia Hà Nội
11  Đào Việt Dũng  Kusatsu
12  Hoàng Dũng  Đại học Quốc gia TP.HCM
13  Phạm Thành Huy  Đại học Bách Khoa Hà Nội
14  Tadashi Itoh  Osaka
15  Bernard Journet  Cachan
16  Robert Joynt  Madison
17  Prashant Kuma  Bangalor
18  Young – Pak Li  Seoul
19  Mai Suan Li  Warszawa
20  Nguyễn Quang Liêm  Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
21  Nguyễn Hoàng Lương  Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
22  Didier Marguet  Marseille
23  Qui Tran-Cong-Miyata  Kyoto
24  Nguyễn Xuân Phúc  Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
25  Andrey Rogach  Hong Kong
26  Nguyễn Thị Kim Thanh  London
27  Võ Văn Tới  Đại học Quốc gia TP.HCM
28  Lê Thành Vinh  Marseille

 Website: http://iopscience.iop.org/

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".