Nghiên cứu ứng dụng phương pháp INSAR vi phân trong quan trắc lún đất do khai thác nước ngầm.

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Quang Vinh
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Mục tiêu đề tài

Đánh giá khả năng ứng dụng của phương pháp viễn thám InSAR vi phân để phân tích phát hiện biến dạng sụt lún đất khu vực đô thị do khai thác nước ngầm.

Nội dung đề tài
 • Thu thập, phân tích và xử lý các tài liệu số liệu về đặc điểm địa hình, mạng lưới quan trắc lún của thành phố Hà Nội đã tiến hành trước đây.

- Các số liệu, tài liệu, bản đồ địa hình các tỷ lệ đã xây dựng trước đây của khu vực Hà Nội.
- Tư liệu ảnh radar ở các thời kỳ khác nhau.
- Các số liệu đo cao hình học (đo thuỷ chuẩn) và mạng lưới các điểm độ cao của khu vực thành phố Hà Nội.
- Các số liệu đo GPS.
- Số liệu thống kê về tình hình khai thác và sử dụng nước ngầm của thành phố Hà Nội.

 • Đánh giá các kết quả đo đạc, khảo sát lún trước đây bằng các phương pháp đo thuỷ chuẩn (đo cao hình học), đo GPS.
 • Tiến hành xây dựng mô hình số độ cao (DEM) và một số mặt cắt cho khu vực nghiên cứu từ các số liệu và kết quả đo đạc.
 • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của phương pháp InSAR vi phân.
 • Xây dựng các cặp ảnh giao thoa của khu vực nghiên cứu.

- Thực hiện bài toán khớp ảnh để xác định các điểm ảnh cùng tên của cặp ảnh.
- Tiến hành tạo ảnh giao thoa.
- Thực hiện bài toán giải pha (Phase unwrapping) để xác định chính xác tọa độ và độ cao cho từng điểm ảnh.

 • Sử dụng thuật toán InSAR vi phân để thành lập bản đồ lún của bề mặt địa hình khu vực nghiên cứu.
 • Đánh giá kết quả quan trắc được thực hiện bằng hai phương pháp nói trên để từ đó đưa ra những nhận định về khả năng, độ chính xác của phương pháp InSAR vi phân trong phân tích phát hiện biến dạng sụt lún đất của khu vực đô thị do khai thác nước ngầm.
 • Xây dựng quy trình quan trắc lún đất bằng kỹ thuật DInSAR.
 • Đánh giá mối quan hệ giữa mức độ khai thác nước ngầm với tốc độ sụt lún đất của thành phố Hà Nội, để từ đó đưa ra các khuyến cáo về qui mô công suất khai thác và sử dụng nước ngầm.
Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề ra.
Về khoa học:

 • Đề tài đã áp dụng thành công phương pháp viễn thám InSAR vi phân trong việc phát hiện sụt lún đất ở khu vực nội thành Hà Nội.
 • Kết quả của đề tài đã thành lập được bản đồ lún bề mặt địa hình khu vực Hà Nội tỷ lệ 1/100.000.

Kết quả đào tạo:

 • Nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ tham gia thực hiện đề tài về kỹ thuật xử lý tư liệu ảnh Radar giao thoa bằng các phần mềm chuyên dụng như DORIS, GAMMA trên hệ điều hành LINUS.
 • Trong 2 năm thực hiện đề tài, đã có 01 cán bộ bảo vệ thành công luận án thạc sỹ kỹ thuật trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài.
 • Đề tài được tổ chức triển khai ở quy mô tổng hợp liên ngành, đã tập hợp được một lực lượng lớn các nhà khoa học với nhiều chuyên ngành khác nhau từ các Trường đại học, các Viện và Trung tâm nghiên cứu.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".