Sơ đồ website

* Trang chủ

* Giới thiệu chung

+ Chức năng - Nhiệm vụ
+ Cơ cấu tổ chức
+ Lãnh đạo và Quản lý

+ Quá trình phát triển
+ Các nhà khoa học tiêu biểu của Viện
+ Chiến lược quy hoạch và phát triển

* Tin tức - sự kiện

+ Tin tức hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN
+ Tin Khoa học và Công nghệ tổng hợp

* Nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ

+ Nghiên cứu cơ bản
+ Điều tra cơ bản
+ Nghiên cứu và phát triển công nghệ

* Ứng dụng và triển khai công nghệ

+ Thông tin sản phẩm ứng dụng công nghệ
+ Hợp tác ngành địa phương
+ Sản phẩm thương mại hóa

* Hợp tác quốc tế

+ Thông tin hợp tác quốc tế
+ Các đối tác quốc tế
+ Chương trình học bổng

* Đào tạo

+ Cơ sở đào tạo
+ Thông tin đào tạo

* Xuất bản

+ Tạp chí
+ Sách chuyên khảo
+ Ấn phẩm khác

* Các chương trình dự án quan trọng

* Hội nghị - Hội thảo

* Giới thiệu nhà khoa học - tập thể khoa học

* Văn bản

+ Văn bản pháp quy
+ Văn bản do Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành
       Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
       Văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ
       Văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính văn phòng
       Văn bản thuộc lĩnh vực Ứng dụng và triển khai công nghệ
       Văn bản thuộc lĩnh vực Kiểm tra
       Văn bản thuộc lĩnh vực Hợp tác quốc tế
       Văn bản khác

* Thông báo

* Các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".