Thông báo

Thông báo về Lớp học Vật lý Neutrino (VSON)

.

Lớp học về Vật lý Neutrino dự tính sẽ được tổ chức tai Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn, Bình Định trong khoảng thời gian từ 9 - 21 tháng 7 năm 2017. Mục đích của lớp học là đào tạo và thu hút các thế hệ sinh viên vào lĩnh vực Vật lý neutrino, đặc biệt là về neutrino thực nghiệm.

Với mục tiêu đào tạo từ đầu cho sinh viên bước vào lĩnh vực vật lý neutrino thực nghiệm, chương trình của lớp học sẽ bao gồm các bài giảng lý thuyết giới thiệu những kiến thức cơ bản về neutrino và các vấn đề hiện tượng luận liên quan. Bên cạnh đó các bài giảng về thực nghiệm như giới thiệu các chương trình thí nghiệm neutrino cũng như các phương pháp quan sát, thu nhận và đo đạc các tham số liên quan đến neutrino cũng sẽ được trình bày. Và cuối cùng các công cụ và phương pháp phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm và mô phỏng cũng sẽ được giảng dạy với cách thức giúp sinh viên tiếp cận và giải quyết các vấn đề cụ thể.

Sau lớp học, nhóm Neutrino ở ICISE có thể tuyển 1-2 nghiên cứu sinh về vật lý neutrino.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân. Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Nguồn tin: Viện Vật lý
Xử lý tin: Thanh Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".