Thông báo

Thông báo về Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với JSPS – Nhật Bản năm tài chính 2018

.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính 2018 (JSPS-VAST Joint Research Projects for FY2018) bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 01/6/2017 đến ngày 06/9/2017.

Đề xuất nhiệm vụ phải thống nhất với đối tác Nhật Bản về tên nhiệm vụ và nội dung hợp tác khoa học. Nội dung đề xuất thuộc các lĩnh vực khoa học nhân văn, khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên. Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa là 03 năm. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Download toàn bộ mẫu đề xuất tại đây.

Bộ hồ sơ hợp lệ gồm:
a)    Đề cương sơ bộ đề xuất (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1a);
b)    Các văn bản có liên quan gồm:
-    Đơn đăng ký nhiệm vụ (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2).
-    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3) và của phía đối tác nước ngoài.
-    Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4) và của phía đối tác nước ngoài.
-    Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài.
-    Công văn khẳng định kinh phí đối ứng của đơn vị (đối với các cơ quan không thuộc quản lý của Viện Hàn lâm KHCNVN).
-    Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác (nếu có).

Tiêu chí xét chọn sẽ dựa trên 03 điểm chính:
-    Nhiệm vụ nằm trong các hướng ưu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hoặc các hướng nghiên cứu giải quyết các vấn đề trọng điểm mà xã hội đang quan tâm;
-    Đã có quan hệ hợp tác với đối tác Nhật Bản, thông qua nhiệm vụ có thể thu được nhiều kết quả như nâng cao kiến thức chuyên môn, phương pháp nghiên cứu mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội;
-    Có tính khả thi cao, góp phần đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ.

Đề xuất nhiệm vụ làm thành 10 bộ trong đó có ít nhất 01 bộ gốc gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN kèm theo công văn của đơn vị chủ trì gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị xét tuyển các nhiệm vụ. Bản mềm gửi đến địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin chi tiết liên hệ CV. Trần Thị Võ Quyên, Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm KHCNVN (ĐT: 04-37564335, ext.1109) hoặc tham khảo trên website: http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh Tâm

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".