Thông báo

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay"

.

a. Thông tin chung về nhiệm vụ:
- Tên đề tài: Nghiên cứu giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay

- Mã số: TN18/X07
- Kinh phí: 2.700.000.000 VNĐ
- Thời gian thực hiện: 27 tháng
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Luật Hà Nội
- Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
Chủ nhiệm: PGS. TS. Tô Văn Hòa
Các thành viên tham gia thực hiện chính:

 • TS. Nguyễn Hải Ninh
 • PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Nga
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Quang
 • TS. Nguyễn Mạnh Hùng
 • TS. Nguyễn Thị Thủy
 • TS. Phan Lan Hương
 • GS. TS. Phan Trung Lý
 • GS. TS. Thái Vĩnh Thắng
 • TS. Lê Tiến Châu
 • ThS. Mai Thị Mai
 • TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
 • ThS. Trần Minh
 • ThS. Phạm Thị Minh Thủy
 • GS. TS. Lê Thái Bạt
 • ThS. Phạm Minh Hạnh
 • TS. Trần Thị Quang Hồng
 • TS. Linh Nga Nie Kdam
 • PGS. TS. Phạm Văn Lợi

b, Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 11/2020
- Địa điểm: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

c, Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Trong thời gian 27 tháng thực hiện, Đề tài đã hoàn thiện:
- 01 báo cáo tổng hợp gồm 199 trang nêu các kết quả của nghiên cứu đề tài, đánh giá thực trạng, nguyên nhân tranh chấp đất đai và từ đó đề xuất các giải pháp kiến nghị giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay.
- 01 báo cáo tóm tắt các nội dung chính và kết quả nghiên cứu chính của nhiệm vụ.
- 01 báo cáo kiến nghị đề xuất những chính sách, giải pháp liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu của đề tài.
- Nhiều đơn vị đăng ký chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài
- 01 bản thảo sách chuyên khảo của đề tài: hiện đang trong giai đoạn biên tập chờ xuất bản.
- 02 kỷ yếu hội thảo quốc gia tại Buôn Mê Thuột và Hà Nội.
- 09 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.
- Đào tạo 07 thạc sĩ chuyên ngành Luật định hướng ứng dụng do Trường ĐH Luật HN mở tại Tây Nguyên.
Đề tài đã bảo vệ trước hội đồng tự đánh giá cấp cơ sở và đạt kết quả xuất sắc.

Nguồn: Văn phòng Chương trình Tây Nguyên
Xử lý tin: Phương Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".