Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Đại hội đại biểu Công Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

.

Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày tháng 9 mùa Thu lịch sử, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ ngày 28 đến ngày 29/9/2017.

daihoicongdoan2017

Toàn cảnh đại hội

Tham dự Đại hội về phía Viện Hàn lâm KHCNVN có GS. VS Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN; GS.TSKH Nguyễn Đình Công, PGS.TS Phan Văn Kiệm và GS.TS Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN; GS. Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN; đại diện Lãnh đạo các đơn vị; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN cùng toàn thể 194 đại biểu đại diện cho ý chí, niềm tin, nguyện vọng của hơn 3000 đoàn viên Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN.

Về tham dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Giang Tuệ Minh, ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí đại diện Liên đoàn công đoàn các đơn vị Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam và các đơn vị liên quan khác.

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua. Từ đó rút ra những bài học bổ ích và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn Viện trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho Viện Hàn lâm trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ trình độ cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN khóa VI và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 do đồng chí Trương Nam Hải, Chủ tịch Công đoàn Viện trình bày. Trong 5 năm qua, hoạt động của công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN đã có nhiều nỗ lực trong việc vận động, tập hợp đông đảo cán bộ viên chức tham gia hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn Viện ngày càng lớn mạnh. Hoạt động Công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm, chú trọng phối hợp với các tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác trong việc đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú góp phần nâng cao ý thức chính trị, tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn của đoàn viên công đoàn. Công đoàn Viện Hàn lâm cũng đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ quan trọng là thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ viên chức và người lao động, chủ động đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như phối hợp với lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, qua đó góp phần cổ vũ động viên tinh thần hăng say công tác, nghiên cứu khoa học tạo sự ổn định cho đơn vị ngày càng phát triển. Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Hàn lâm KHCNVN khóa VI cũng khẳng định rõ những việc đã làm được, thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị đối với đoàn viên công đoàn, công tác thi đua – khen thưởng, công tác kiểm tra, giám sát…

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới Công đoàn Viện Hàn lâm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tham gia cải cách hành chính, xây dựng Đảng.

daihoicongdoan20171

GS.VS Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phát biểu tại đại hội

Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN, GS.VS Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu tham dự Đại hội. GS.VS Châu Văn Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Công đoàn Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để góp phần nâng cao hoạt động Công đoàn, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm KHCNVN, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện sẽ chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công đoàn Viện trong việc đề ra phương hướng, giải pháp, tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học Nhà nước giao cho Viện Hàn lâm. Với truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm KHCNVN, GS.VS Châu Văn Minh tin tưởng rằng: Công đoàn Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi Chương trình, mục tiêu Đại hội đề ra.

daihoicongdoan20173

GS.VS Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN trao tặng Bằng khen cho Công đoàn Viện Hàn lâm

daihoicongdoan20174

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện Công đoàn các cơ quan, đơn vị trình bày tham luận về một số vấn đề nổi bật trong phong trào, hoạt động công đoàn. Các ý kiến tham luận đã nêu bật vai trò chỉ đạo của Công đoàn Viện và vai trò lãnh đạo của các Công đoàn trực thuộc trong việc thực hiện các phong trào hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống vật chất – tinh thần cho người lao động, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trong cả nước.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn 21 đồng chí vào Ban chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là những đoàn viên Công đoàn tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực đại diện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm KHCNVN để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội và cán bộ trong toàn Viện tin tưởng giao phó. Cũng tại Đại hội này đã bầu ra gồm 04 đồng chí là đại biểu chính thức và 02 đồng chí là đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Công đoàn Việt Nam khóa V được tổ chức trong thời gian tới.

daihoicongdoan20175

Ban chấp hành Công đoàn mới ra mắt đại hội

Sau 2 buổi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, thiết thực”, Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của tổ chức công đoàn, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của tổ chức công đoàn.

daihoicongdoan20176

daihoicongdoan20177

Chụp ảnh lưu niệm cuối buổi đại hội

Tin và ảnh: Mai Lan

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".