Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018

.

Ngày 26/12/2017, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 11 tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN chủ trì Hội nghị, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm và các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

tkdang2017.1

Toàn cảnh Hội nghị

Mở đầu hội nghị, đồng chí Đồng chí Châu Văn Minh đã nhiệt liệt chào mừng các đại biểu dự Hội nghị, thông qua Chương trình Hội nghị, đề nghị đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018.

Tóm tắt lại, năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN. Đảng ủy Viện Hàn lâm đã thống nhất lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được thông qua tại các Hội nghị Ban chấp hành và quyết nghị tại các cuộc họp Ban Thường vụ.

Về nghiên cứu khoa học và công nghệ: Năm 2017, Viện Hàn lâm đã triển khai thực hiện 407 nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ ở các cấp khác nhau. Tính đến tháng 11/2017, các cán bộ của Viện Hàn lâm công bố trên 1.830 bài báo khoa học, trong đó có 888 bài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, trong đó có 688 bài công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI, một số bài có chỉ số ảnh hưởng IF >10; đã xuất bản được 53 sách chuyên khảo; 40 phát minh sáng chế và giải pháp hữu ích; đã phát hiện mới 68 loài động vật, thực vật.

tkdang2017.2

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo

Về hoạt động đào tạo nhân lực, khoa học công nghệ: Đã chỉ đạo sát sao Học viện Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức đào tạo theo chương trình quy định, phối hợp, hợp tác về đào tạo giữa hai đơn vị. Năm 2017 đã mở mới một số ngành đạo tạo Kỹ sư, Thạc sỹ, Tiến sỹ, và triển khai thực hiện tốt Chương trình Sau tiến sỹ; đã tuyển mới 158 nghiên cứu sinh, tổ chức bảo vệ luận án Tiến sỹ cho 91 nghiên cứu sinh.

Về tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ trong đời sống sản xuất: Năm 2017, Viện Hàn lâm tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương và các Bộ, ngành trong triển khai ứng dụng, đã chuyển giao 19 công nghệ của 13 đơn vị trực thuộc;

Khu ươm tạo công nghệ của Viện Hàn lâm đã được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thu hút cán bộ trẻ, cán bộ khoa học giỏi về công tác tại Viện.

Đối với công tác hợp tác quốc tế: Viện Hàn lâm tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác trong khu vực và quốc tế.

Đối với công tác thông tin, xuất bản: Đảng ủy Viện Hàn lâm đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin và truyền thông, trong đó có việc triển khai 10 sự kiện giới thiệu, quảng bá trên 300 công nghệ, thiết bị của Viện Hàn lâm cho các doanh nghiệp, khách hàng.

Viện tiếp tục duy trì công tác xuất bản 12 tạp chí, trong đó 03 tạp chí trong danh sách Scopus thuộc lĩnh vực toán học và vật liệu nano; hai Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, và Vietnam Journal of Mathematics vẫn duy trì đạt chuẩn quốc tế và Tạp chí Vietnam Journal of Mathematics đã có mặt trên Web of Science, dạng tạp chí mới nổi ESCI; hai tạp chí Khoa học và Công nghệ và Các khoa học trái đất của Viện Hàn lâm đã được xếp hạng trong ASEAN Citation Index – ACI.

Về công tác chính trị tư tưởng: Đảng ủy Viện Hàn lâm đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4, 5, khóa XII; Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng đã chỉ đạo tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 110 quần chúng ưu tú và 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 70 đảng viên mới; Tổ chức tập huấn công tác Đảng cho hơn 100 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện, Bí thư, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Đảng ủy Viện Hàn lâm đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn tham gia Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch các cấp ủy trực thuộc và quy hoạch BCH, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành công tác bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Viện Hàn lâm giai đoạn 2021-2026.

Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã thông qua nghị quyết chuyển đảng chính thức cho 93 đảng viên dự bị, kết nạp đảng cho 69 đồng chí; Xét, đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 09 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm đã xây dựng và ban hành bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 10 tổ chức đảng trực thuộc.

Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2017-2022; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Viện Hàn lâm lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022; Tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2017-2022.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018: Năm 2018 là năm triển khai mạnh mẽ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Viện Hàn lâm và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; lãnh đạo thực hiện tốt 04 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm về: Công tác Thanh niên Viện Hàn lâm; Công tác đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học; Nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; và Nghị quyết về đẩy mạnh công tác triển khai ứng dụng tại Viện Hàn lâm.

Hội nghị đã trao đổi, thống nhất cao về dự thảo Báo cáo.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời khẳng định Đảng ủy Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục phát huy là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của Viện Hàn lâm, thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đã chúc mừng năm mới 2018 tất cả cán bộ viên chức sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

tkdang2017.3

Chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Thanh Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".