Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ mười bảy và Hội nghị chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019

.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong 2 ngày 27-28/6/2019, tại TP. Huế, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động: (i) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ mười bảy; (ii) Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; (iii) Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; (iv) Triển khai chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và (v) Tập huấn công tác xây dựng Đảng. Với tinh thần trách nhiệm cao, công tác tổ chức hợp lý, hiệu quả, Hội nghị đã hoàn thành xuất sắc các nội dung đề ra.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ mười bảy sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII được tổ chức vào buổi chiều ngày 27/6/2019. Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN chủ trì Hội nghị, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN và Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

hoinghidangtaihue

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ mười bảy

Sau khi đồng chí Nguyễn Quang Liêm khai mạc Hội nghị và thống nhất về Chương trình Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Trí, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 với những nội dung cơ bản về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, xây dựng đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đã nêu rõ Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, với tinh thần trách nhiệm cao các mặt công tác trực tiếp ở cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, đồng thời thông qua các cấp ủy đảng trực thuộc đối với công tác lãnh đạo ở các đơn vị trực thuộc, góp phần quan trọng tạo nên các kết quả, thành tích trên mọi mặt công tác của Viện Hàn lâm KHCNVN; trên cơ sở đó có định hướng đúng, xác định phù hợp, cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm cho các hoạt động trong thời gian tiếp theo. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo.

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Các đại biểu dự Hội nghị đã nhất trí cao với các nội dung của Báo cáo, đóng góp một số ý kiến xác đáng để hoàn thiện.

Hội nghị cũng đã trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan tới công tác tổ chức đảng, biểu quyết giải thể chi bộ đã không còn đủ số đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Hội nghị đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Quang Liêm đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN, các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2019 với những nhiệm vụ đã được xác định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ VIII của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN.

hoinghidangtaihue1

Chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; Hội nghị chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2019 được tổ chức trong cả ngày 28/6/2019. Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy chủ trì Hội nghị, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN và Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tham dự và báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Liêm đã nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của các Hội nghị lần này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học, tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII, của chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những lợi ích thiết thực của việc tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Mỗi năm, kết hợp với Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng đến cấp chi ủy viên trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN. Hội nghị đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng chung ở Viện Hàn lâm KHCNVN, đồng thời là dịp giao lưu, trao đổi hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo của khung lãnh đạo trong toàn Viện Hàn lâm KHCNVN.

hoinghidangtaihue10

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Văn Thái trình bày chi tiết các nội dung trong Hội nghị Trung ương 10 khóa XII một cách súc tích, nhấn mạnh những điểm cơ bản trong nội dung Hội nghị với những liên hệ thực tiễn sinh động. Kết quả học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII được thể hiện qua các bản thu hoạch nêu rõ sự nhận thức của cá nhân về các nội dung cơ bản của Hội nghị và những ý kiến liên hệ bản thân, liên hệ với hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Vũ Đức Nam đã báo cáo chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

hoinghidangtaihue12 hoinghidangtaihue11

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Lê Văn Thái,
nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Về tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Thái trình bày những nội dung cơ bản về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, các bước cần thiết tiến hành đại hội từ cấp chi bộ trực thuộc đến cấp chi bộ/đảng bộ cơ sở và các cấp cao hơn tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng theo chỉ thị 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị; đồng chí Vũ Đức Nam trình bày chuyên đề nghiệp vụ công tác dân vận và tuyên giáo; đồng chí Nguyễn Quang Liêm trình bày chuyên đề nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và được giải đáp nhiều vấn đề liên quan trong công tác xây dựng đảng thực tế tại cơ quan, đơn vị.

hoinghidangtaihue2

Toàn cảnh Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã long trọng tổ chức trao tặng Bằng khen, Huy hiệu của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Giấy khen của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN cho các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đảng 5 năm vừa qua.

hoinghidangtaihue7

hoinghidangtaihue8

Trao tặng Huy hiệu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN và
Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc

hoinghidangtaihue3

Trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2014-2018

hoinghidangtaihue4

Trao Giấy khen của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN cho 2 chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền 2014-2018

hoinghidangtaihue5

hoinghidangtaihue6

Trao Giấy khen của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2018 và
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Bùi Đình Trí thay mặt Ban Chấp hành tổng kết, bế mạc Hội nghị, đã đánh giá Hội nghị thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung đề ra với chất lượng cao, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự Hội nghị và các báo cáo viên, với công tác tổ chức chu đáo, hiệu quả.

hoinghidangtaihue9

Chụp ảnh lưu niệm Hội nghị

Nguồn: Văn phòng Đảng ùy Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Mai Lan

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".