Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 1957/QĐ-VHL Phê duyệt đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị quản lý kinh phí và kinh phí thực hiện đề tài KHCN độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện năm 2020-2021 Kế hoạch - Tài chính 14-11-2019 Viện ban hành
2 2193/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, kế hoạch 2020 Kế hoạch - Tài chính 15-10-2019 Viện ban hành
3 1612/QĐ-VHL Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 của Viện HLKHCNVN Hành chính - Văn phòng 24-09-2019 Viện ban hành
4 1512/QĐ-VHL Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" của Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính - Văn phòng 06-09-2019 Viện ban hành
5 1506/QĐ-VHL Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số tại Viện Hàn lâm KHCNVN Hành chính - Văn phòng 05-09-2019 Viện ban hành
6 1724/KH-VHL Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Tổ chức - Cán bộ 08-08-2019 Viện ban hành
7 1328/QĐ-VHL Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019) Kế hoạch - Tài chính 02-08-2019 Viện ban hành
8 03/CT-VHL Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình Lĩnh vực khác 17-07-2019 Viện ban hành
9 1136/QĐ-VHL Về việc thành phập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 02-07-2019 Viện ban hành
10 942/QĐ-VHL Phê duyệt Danh mục và kinh phí các Dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện năm 2020-2021 Khoa học Công nghệ 11-06-2019 Viện ban hành
11 943/QĐ-VHL Phê duyệt Danh mục và kinh phí các Đề tài hợp tác KH và CN với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện năm 2020-2021 Khoa học Công nghệ 11-06-2019 Viện ban hành
12 Kế hoạch số 100-KH/ĐUVHL Đề cương Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Lĩnh vực khác 10-06-2019 Viện ban hành
13 1021/VHL-KHTC Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Kế hoạch - Tài chính 06-05-2019 Viện ban hành
14 759/QĐ-VHL Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Viện Hàn lâm KHCNVN Lĩnh vực khác 04-05-2019 Viện ban hành
15 948/VHL-VP Về việc hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngày thành lập viện Hàn lâm KHCNVN năm 2019 Hành chính - Văn phòng 23-04-2019 Viện ban hành
16 921/VHL-VP Về việc tổ chức ngày KHCN Việt Nam năm 2019 Hành chính - Văn phòng 19-04-2019 Viện ban hành
17 120/TTTHTT Cập nhật thông tin đơn vị Lĩnh vực khác 08-04-2019 Văn bản khác
18 542/QĐ-VHL Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Hành chính - Văn phòng 04-04-2019 Viện ban hành
19 673/VHL-KHTC Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Kế hoạch - Tài chính 25-03-2019 Viện ban hành
20 673/VHL-KHTC Biểu mẫu sơ kết 2019, kế hoạch 2020 Kế hoạch - Tài chính 25-03-2019 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".