Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 2280/KH-VHL Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Hành chính - Văn phòng 18-11-2020 Viện ban hành
2 2051/VHL-KHTC Báo cáo tổng kết công tác 2020, kế hoạch 2021 Kế hoạch - Tài chính 23-10-2020 Viện ban hành
3 214-CV/ĐUVHL Lấy ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng Lĩnh vực khác 23-10-2020 Viện ban hành
4 2032/VHL-VP Tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" Hành chính - Văn phòng 21-10-2020 Viện ban hành
5 1719/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện khoa học vật liệu ứng dụng Tổ chức - Cán bộ 20-10-2020 Viện ban hành
6 1718/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu Tổ chức - Cán bộ 20-10-2020 Viện ban hành
7 3835/BTC Phát động tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" Lĩnh vực khác 15-10-2020 Văn bản khác
8 1666/QĐ-VHL Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Tiếng Việt Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 08-10-2020 Viện ban hành
9 1667/QĐ-VHL Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Tiếng Anh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 08-10-2020 Viện ban hành
10 1767/VHL-VP Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Hành chính - Văn phòng 16-09-2020 Viện ban hành
11 1467/QĐ-VHL Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Tổ chức - Cán bộ 15-09-2020 Viện ban hành
12 1468/QĐ-VHL Quyết định về việc điều động, biệt phái và bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung Tổ chức - Cán bộ 15-09-2020 Viện ban hành
13 1457/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên Tổ chức - Cán bộ 15-09-2020 Viện ban hành
14 1458/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên Tổ chức - Cán bộ 15-09-2020 Viện ban hành
15 1314/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng Tổ chức - Cán bộ 31-08-2020 Viện ban hành
16 1315/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Hóa sinh biển Tổ chức - Cán bộ 31-08-2020 Viện ban hành
17 1316/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Toán học Tổ chức - Cán bộ 31-08-2020 Viện ban hành
18 1317/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đối với ông Lê Hùng Anh Tổ chức - Cán bộ 31-08-2020 Viện ban hành
19 1318/QĐ-VHL Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đối với ông Nguyễn Quảng Trường Tổ chức - Cán bộ 31-08-2020 Viện ban hành
20 1656/VHL-VP cập nhật tình hình sức khỏe cán bộ có tiếp xúc gần với nam thanh niên, quê Hà Nam có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-Cov-2 Hành chính - Văn phòng 31-08-2020 Viện ban hành
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".