Tạp chí Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- Số lượng: 6 số /năm và 2 - 3 số đặc biệt (Special Issue) / năm

- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh

- Năm xuất bản đầu tiên: 1962

- Chỉ số ISSN: 0866-708x

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

TT  Họ và tên  Đơn vị công tác
 Tổng biên tập
1  GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc Viện Khoa học Vật liệu – Viện HLKHCNVN
 Phó Tổng biên tập
2  PGS.TS. Nguyễn Dũng Viện Cơ học và Tin học ứng dụng - Viện HLKHCNVN
3  PGS.TS. Thái Hoàng Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện HLKHCNVN
4  GS.TSKH Nguyễn Ngọc San Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
 Các Uỷ viên
5  GS.TSKH. Lê Huy Bá Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
6  PGS.TS. Lê Thanh Bình Viện Công nghệ Sinh học - Viện HLKHCNVN
7  TSKH. Phạm Quang Bắc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
8  PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu Viện Công nghệ Môi trường - Viện HLKHCNVN
9  PGS.TS.Nguyễn Hữu Dũng Trường Đại học Bách khoa HN
10  PGS.TSKH. Nguyễn Công Định Học viện Kỹ thuật Quân sự
11  PGS.TSKH. Nguyễn Văn Gia Viện Cơ học và Tin học ứng dụng - Viện HLKHCNVN
12  GS.TSKH. Nguyễn Công Hào Viện Hoá học Các hợp chất thiên nhiên - Viện HLKHCNVN
13  PGS.TS. Phan Bùi Khôi Đại học Bách Khoa Hà Nội
14  PGS.TS. Phạm Hữu Lý Viện Hoá học - Viện HLKHCNVN
15  PGS.TS. Phạm Quốc Long Viện Hoá học Các hợp chất thiên nhiên - Viện HLKHCNVN
16  GS.TSKH. Trần Đình Long Trường Đại học Bách khoa HN
17  GS.TS. Châu Văn Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18  PGS.TS. Hoàng Minh Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
19  PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Nguyên Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên - Viện HLKHCNVN
20  GS.TSKH. Lê Văn Nhương Trường Đại học Bách khoa HN
21  PGS.TS Nguyễn Hữu Phương Trường Đại học KHTN Tp.HCM
22  GS. TS. Phạm Văn Thiêm Trường Đại học Bách khoa HN
23  GS.TSKH. Hồ Sĩ Thoảng Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
24  PGS.TS. Phan Minh Tân Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM
25  PGS.TS. Phan Đình Tuấn Đại học Bách khoa Tp HCM

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/jst

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".